Skip to content

Gilles Carnoy logo Carnet de route en Droit Immobilier

Carnoy & Braeckeveldt, avocats de l’immobilier à Bruxelles

Pandwisseling of hypotheekverandering

Een arrest van het Hof van beroep te Brussel verheldert de beroepsaansprakelijkheid van de notaris in verband met de  inschrijvingsborderellen (Brussel, 15 januari 2013, rol nr 2009/AR/276, www.juridat.be.

Een normaal zorgvuldige en omzichtige notaris vordert een hypothecaire inschrijving binnen een korte termijn, en zo nodig binnen een heel korte termijn. Hij zorgt er tevens voor dat de borderellen voldoende precies en  nauwkeurig zijn geformuleerd. Deze beroepsplichten gelden ook bij een notariële akte houdende een pandwisseling of hypotheekverandering.

De notaris dient tevens zijn wettelijke beroepsplicht van nauwgezetheid vervat in artikel 47 van de Organieke wet op het notarisambt van 25 ventôse Jaar XI (16 maart 1803) na te leven bij de inhoudelijke formulering de borderellen die hij opmaakt. Het is de taak van de notaris om het borderel zo op te stellen dat het overeenstemt met de wil van de partijen zoals die blijkt uit de akten.

Commentaires

facebook comments:

Pas encore de commentaire

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

close